Rafke

Hij is bijna 17 jaar oud, onze kalme mascotte van Het Ezelhuis

Onze kleine eerste ezel. Hij heeft een heuse fanclub. Wie ken hem niet…. Opa Rafke.

Geliefd bij iedereen, vooral bij mensen die heel gesloten zijn! Komt graag in ons huis een koekje halen!